Chanel

Music
Jag är soldaten,
den som du förlitar dig på den du försåg med gevär och lärde marschera
allt för din skull,
allt för din skull
jag är soldaten utan namn,
mig kommer ingen minnas när krutröken lagt sig och solen gått ner
jag gör allt för din skull
jag är soldaten, den som löd de order som gavs
då horisonten fylldes av fiendens skepp
jag är soldaten,
den som såg hur ett oöppnat brev blev skickat tillbaks
samma väg som det kom det var ordlösa ord som dansken förstod
hundra kanoner gav eld –
vart jag såg var det smärta och blod
våra murar blev grus och vår fana den brann men jag fortsatte slåss,
jag fortsatte slåss just när allt tycktes slut fick vi hjälp ifrån Hisingens strand med en glödande hälsning
mot Tordenskiolds skepp det var Holstein som sköt och hälsningen löd