Chanel

HEALING PLACE-
 
Vi går just nu in i en ny fas i världen - ett uppvaknande som sker av mänskligheten. Kanske har du hört om det på annat håll, kanske så kommer det som en nyhet för dig. När jag talar om detta uppvaknande, så syftar jag på att vi går in i en ny medvetenhet. En medvetenhet om vilka vi verkligen är - vårt sanna jag)! 

 Jag är en av de som känner att jag har nått den där platsen, som jag egentligen aldrig  "sökte efter"; jag sökte nog mer efter en plats där jag släpper mina demoner och känner mig fri på riktigt och inte bara för tillfället.. Jag sökte en väg mot ljuset, slippa mitt lidande och det mörka som låg över mig, jag levde mkt i det mörka och min drivkraft var att arbeta mot ljuset, mot en healing place och konstigt nog så är det så mycket positivt som följs med som du inte har räknat med . SÅ mycket annat som händer när du släpper taget om din enda identitet som du vet och vågar släppa in något helt nytt , när din själ släpper smärtan och du tilllåter dig själv att börja uppleva livet på nytt och på ett nytt sätt , då plötsligt är du på en annan resa som du inte räknat med..  
Du möts plötsligt upp av en annan värld,  ett annat uppvaknade,  också känd som "Spirituellt Uppvaknande"!

 11 tecken på att du upplever ett spirituellt uppvaknande
Spirituellt uppvaknande

I omgivningar som domineras av konsumism, egocentrism och posering kan det verka absurt att tala om ”spirituellt uppvaknande”. Men det finns fler och fler människor som stöter på detta. Många av dem motsätter sig det, men att uppleva ett spirituellt uppvaknande gör dig inte annorlunda – det gör dig speciell. Och du är inte ensam.

Många saker förändras i världen. Vi lever i en tid av uppvaknande och förändringsvilja. De stora massorna blir mer medvetna om problem och att vissa seder som hållit i sig alltför länge måste förändras.

Medvetenheten om de stora mänskliga och samhällsmässiga problemen vi står inför blir allt starkare. Alltfler människor är villiga att lyssna på dessa sanningar. Men de är inte tillräckligt modiga för att utföra dessa förändringar hos sig själva och sina familjer eftersom de vet att förändringen världen behöver går sin egen väg.

Personerna som upplever detta sociala uppvaknande ser att medvetenheten växer. De ser att deras intressen utvecklas, att meningen med livet förändras för dem och att de har nya aspirationer och inspirationer. Allt detta kommer tillsammans med önskan att förändra sig själv som ett första steg mot att förändra världen.

 

Tecken på spirituellt uppvaknande

Följande är tydliga tecken på att du upplever ett spirituellt uppvaknande. Om du är medveten om att några av dessa saker sker med dig eller om du känner igen dig, ska du Inte vara rädd  

  • Du vill ha färre saker och söker efter mer enkelhet i livet. Du har insett att ju mindre du har, desto mer lättad känner du dig. Du vill anskaffa färre materiella ägodelar i favör för att söka inre rikedom.
  • Du dras till böcker som öppnar ditt sinne. Böcker som endast underhåller dig intresserar dig mindre och mindre. Istället vill du ha sådana som hjälper dig bli den bästa versionen av dig själv.
  • Du har en längtan efter mening. Du förstår att ett ”normalt” liv saknar allt vad mening och syfte heter, vilket är anledningen till att du försöker skapa din egen väg. Du vågar nu släppa idén om "Ett normalt liv", ett normalt liv räcker inte för dig , du vill ha ut mer av livet, du vill upptäcka, uppleva och känna mer.
  • Du blottar ditt sanna jag för världen utan rädsla för att känna dig blottad. Du har lämnat den sociala masken som flera av oss bär, du har lämnat det bakom dig. Nu är du öppen för att kommunicera dina mest intima tankar och känslor utan att känna  skam,. du är mer öppen för världen och människor och du misstänker färre personer. 
  •  Du känner dig inte ensam när tystnad och frid råder omkring dig, du trivs och känner att du kan vara dig själv med alla människor men du fäster dig inte på samma sätt som innan. det förekommer i många fall att man känner allt färre behov av monogama relationer, alla typer av relationer blir istället lika viktiga och värdefulla  för dig  , Du har tillåtit dig själv att spräcka bubblan av illusionen av hur en relation ska vara uppbyggd, du spräcker bubblan av  illusionen om hur verkligheten ser ut och hur en kärleksrelation bör se ut, du bygger dina egna relationer utifrån din egen verklighet  , du vägrar sitta fast i  samhällets "system" , DU är skapare av din verklighet !  du känner dig helt enkelt mogen för att släppa taget om gamla begränsande tankemönster och rädslor som du och samhället har varit med och skapat åt dig. 
  • Du tar ansvaret för ditt öde i dina egna händer och du är medveten om dina handlingar. . Du skuldbelägger inte andra för vad som går fel i ditt liv, vilket får dig att medvetet ge form åt ditt öde. Du har upptäckt den större makten dina handlingar har och du gör ditt bästa  för att Maximera dina goda handlingar och minimera de dåliga,
  • Det förflutna och framtiden kontrollerar inte ditt liv. Du förstår att det som verkligen är viktigt är nuet. Du vet att det förflutna har haft sin stund i rampljuset och att framtiden är något som ännu inte existerar. Du lever i nuet utan att låta det förflutna styra dina handlingar, din historia blir allt mer ointressant för dig och vem du är idag, istället har du lättare att acceptera det förflutna utan att identifera den du är idag med dina tidigare upplevelse, du är medveten om att det förflutna finns men det har inte alls samma  påverkan på dig idag  och du bygger framtiden från det verkliga nuet. du fascineras av historia, andras historier och din egen historia men du är samtidigt färdig med "föreställningen om dig själv från en melankolisk stämningsläge
  • Du har tappat intresset för tävlingar och ytliga mål . Du har insett att detta leder till konflikter och lidande. Du vet att det enda sättet att leva i harmoni är att ha en medmänsklig attityd. Allt fler vågar gå sina egna vägar och försörjer sig på sätt som man tidigare inte trodde var möjligt och det traditionella arbetet är inte längre lika uteslutande-
  • Du har upptäckt att du finns i världen för att tända andra personers ljus,istället för att släcka dem/utmana och tävla mot det . Att vara en källa för ljus uppfyller dig mycket mer än att imponera på andra. Att belysa vägen för andra ger mening åt din existens. När du når hit har du ingen behov av att bevisa vem du är och ditt syfte och du är okej med att alla inte har förståelse för din inre förändring, ditt andliga uppvaknandet!!!!
 
 
Så Känner DU Att du är på en resa mot DIN Healing Place ?
Bort från lidandet och mot ljuset ?
Du är inte ensam Men just DU är One Of Kind
You Are The Kind Of Type The World  Is In  Desperately Needs Of!
Keep Walking, 
You Are The Change You Want To See In The World
Låt just Du själv  vara din största inspirationkälla And Keep Walking ! 
 
 
SLutligen En Låt som berättar så mkt Om människa och våra sinnestillstånd, , Its All About State Of Mind i slutändan,  Bra låt och text  Av Min Favorit Brandon
Lyssnar Ofta på den och är ett av mina absoluta favoriter, inte bara av han men av låtar som har ett större djup och mening ! Kan aldrig lyssna mig mätt på den !