Chanel

Mental Styrka-
Du kan förändra hela din värld,
med endast mental styrka som verktyg,